Keutamaan Crypto SEC Untuk tahun 2020

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa telah mengumumkan keutamaan kritikalnya pada tahun 2020. Laporan itu merangkumi pandangan agensi mengenai keperluan pengawasan. Ini adalah keperluan yang ditimbulkan oleh aset digital. Agensi akan terus mengawasi peranan agen dalam penyimpanan rekod. Ia juga akan melihat isu perlindungan dana.

0
24

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa telah mengumumkan keutamaan kritikalnya pada tahun 2020. Laporan itu merangkumi pandangan agensi mengenai keperluan pengawasan. Ini adalah keperluan yang ditimbulkan oleh aset digital. Agensi akan terus mengawasi peranan agen dalam penyimpanan rekod. Ia juga akan melihat isu perlindungan dana.

2020 Keutamaan Crypto
Sekuriti dan Pertukaran AS mempunyai jabatan yang menawarkan pemeriksaan dan kepatuhan lain. Ia dikenali sebagai OCIE – Pejabat Pemeriksaan Kepatuhan dan Peperiksaan. Ia akhirnya memberikan keutamaan bagi tahun ini. Ia termasuk pandangannya mengenai keperluan pengawasan.

Agensi itu membincangkan risiko yang biasanya dibentangkan oleh pasaran aset digital yang muncul untuk pelabur runcit. Ia bertujuan untuk pelabur yang mungkin tidak memahami perbezaan utama antara operasi aset dari yang biasa.

Mengenai Laporan

OCIE mengakui risiko yang ada di pasaran. Akibatnya, ia akan terus mengenal pasti dan mengkaji peserta pasaran berdaftar SEC yang berada di pasaran.

Peperiksaan akan menilai beberapa isu asas dalam pasaran crypto. Ia termasuk pengurusan portfolio dan amalan perdagangan.

Ia juga akan melihat kesesuaian pelaburan, dan keselamatan dana pelanggan dan aset. Faktor lain yang akan diperiksa ialah penilaian dan harga.

Faktor-faktor lain yang perlu dipantau

Agensi juga telah menyenaraikan dua faktor utama lain yang akan diperiksa. Yang pertama faktor akhir ini ialah keberkesanan kawalan pematuhan dan pematuhan. Di samping itu, terdapat pengawasan pekerja di luar aktiviti perniagaan utama.

2018 Dan 2019 Laporan
Dalam keutamaan peperiksaan 2018, beberapa isu lain telah diperiksa. Ia bercakap mengenai keperluan untuk menilai bagaimana penyedia perkhidmatan melindungi aset pelanggan. Ia juga akan memantau sama ada mereka akan mendedahkan risiko yang berkaitan dengan produk mereka dengan jelas.

2019 juga merupakan satu lagi tahun yang hebat untuk agensi itu. Ia mengumumkan rancangan baru untuk menilai peserta pasaran dari segi pengurusan portfolio. Ia juga akan melihat amalan perdagangan, harga, dan keselamatan dana pelanggan. Terdapat juga isu kawalan dalaman yang termasuk di dalamnya

Dan Sekarang Ke 2020
OCIE kini telah menyatakan semula objektif tahun sebelumnya. Ia baru sahaja menambah matlamat penilaian yang mengawal pengawasan pekerja di luar aktiviti perniagaan utama. Laporan itu juga bercakap tentang rancangan untuk terus menilai pemindahan peranan ejen dalam penyimpanan rekod.

Menurut laporan itu, tumpuan utama utama termasuk pemindahan agen yang mencipta teknologi blockchain.